Wimbledon

Acheter maintenant Wimbledon 1959 Final A.Olmedo Vs R.Laver 10.00€ Wimbledon 1959 Final A.Olmedo Vs R.Laver
Acheter maintenant Wimbledon 1960 Final R.Laver Vs N.Fraser 10.00€ Wimbledon 1960 Final R.Laver Vs N.Fraser
Acheter maintenant Wimbledon 1961 Final A.Mortimer Vs C.Truman 10.00€ Wimbledon 1961 Final A.Mortimer Vs C.Truman
Acheter maintenant Wimbledon 1963 Final M.Court Vs BJ.King 10.00€ Wimbledon 1963 Final M.Court Vs BJ.King
Acheter maintenant Wimbledon 1964 Final M.Bueno Vs M.Smith 10.00€ Wimbledon 1964 Final M.Bueno Vs M.Smith
Acheter maintenant Wimbledon 1966 Final M.Santana Vs D.Ralston 10.00€ Wimbledon 1966 Final M.Santana Vs D.Ralston
Acheter maintenant Wimbledon 1968 Final BJ.King Vs J.Tegart 10.00€ Wimbledon 1968 Final BJ.King Vs J.Tegart
Acheter maintenant Wimbledon 1969 1/2 R.Laver Vs A.Ashe 10.00€ Wimbledon 1969 1/2 R.Laver Vs A.Ashe
Acheter maintenant Wimbledon 1969 1R's P.Gonzales Vs C.Pasarell 10.00€ Wimbledon 1969 1R's P.Gonzales Vs C.Pasarell
Acheter maintenant Wimbledon 1969 Final R.Laver Vs J.Newcombe 10.00€ Wimbledon 1969 Final R.Laver Vs J.Newcombe
Acheter maintenant Wimbledon 1970 Final J.Newcombe Vs K.Rosewall 10.00€ Wimbledon 1970 Final J.Newcombe Vs K.Rosewall
Acheter maintenant Wimbledon 1971 1/2 J.Newcombe Vs K.Rosewall 10.00€ Wimbledon 1971 1/2 J.Newcombe Vs K.Rosewall
Acheter maintenant Wimbledon 1971 1/2 Y.Goolagong Vs BJ.King 10.00€ Wimbledon 1971 1/2 Y.Goolagong Vs BJ.King
Acheter maintenant Wimbledon 1971 1/4 K.Rosewall Vs C.Richey 10.00€ Wimbledon 1971 1/4 K.Rosewall Vs C.Richey
Acheter maintenant Wimbledon 1971 Final J.Newcombe Vs S.Smith 10.00€ Wimbledon 1971 Final J.Newcombe Vs S.Smith
Acheter maintenant Wimbledon 1971 Final Laver/Emerson Vs Ashe/Ralston 10.00€ Wimbledon 1971 Final Laver/Emerson Vs Ashe/Ralston
Acheter maintenant Wimbledon 1971 Final Y.Goolagong Vs M.Court 10.00€ Wimbledon 1971 Final Y.Goolagong Vs M.Court
Acheter maintenant Wimbledon 1972 1/2 Y.Goolagong Vs C.Evert 10.00€ Wimbledon 1972 1/2 Y.Goolagong Vs C.Evert
Acheter maintenant Wimbledon 1972 1/4 E.Nastase Vs J.Connors 10.00€ Wimbledon 1972 1/4 E.Nastase Vs J.Connors
Acheter maintenant Wimbledon 1972 Final S.Smith Vs E.Nastase 10.00€ Wimbledon 1972 Final S.Smith Vs E.Nastase
Acheter maintenant Wimbledon 1973 1/4 R.Taylor Vs B.Borg 10.00€ Wimbledon 1973 1/4 R.Taylor Vs B.Borg
Acheter maintenant Wimbledon 1973 Final C.Evert Vs BJ.King 10.00€ Wimbledon 1973 Final C.Evert Vs BJ.King
Acheter maintenant Wimbledon 1973 Final J.Kodes Vs A.Metreveli 10.00€ Wimbledon 1973 Final J.Kodes Vs A.Metreveli
Acheter maintenant Wimbledon 1974 1/2 K.Rosewall Vs S.Smith 10.00€ Wimbledon 1974 1/2 K.Rosewall Vs S.Smith
Acheter maintenant Wimbledon 1974 Final C.Evert Vs O.Morozova 10.00€ Wimbledon 1974 Final C.Evert Vs O.Morozova
Acheter maintenant Wimbledon 1974 Final J.Connors Vs K.Rosewall 10.00€ Wimbledon 1974 Final J.Connors Vs K.Rosewall
Acheter maintenant Wimbledon 1974 Final Newcombe/Roche Vs Lutz/Smith 10.00€ Wimbledon 1974 Final Newcombe/Roche Vs Lutz/Smith
Acheter maintenant Wimbledon 1975 1/2 A.Ashe Vs T.Roche 10.00€ Wimbledon 1975 1/2 A.Ashe Vs T.Roche
Acheter maintenant Wimbledon 1975 1/2 J.Connors Vs R.Tanner 10.00€ Wimbledon 1975 1/2 J.Connors Vs R.Tanner
Acheter maintenant Wimbledon 1975 Final A.Ashe Vs J.Connors 10.00€ Wimbledon 1975 Final A.Ashe Vs J.Connors
Acheter maintenant Wimbledon 1976 1/2 B.Borg Vs R.Tanner 10.00€ Wimbledon 1976 1/2 B.Borg Vs R.Tanner
Acheter maintenant Wimbledon 1976 1/2 E.Nastase Vs R.Ramirez 10.00€ Wimbledon 1976 1/2 E.Nastase Vs R.Ramirez
Acheter maintenant Wimbledon 1976 Final B.Borg Vs E.Nastase 10.00€ Wimbledon 1976 Final B.Borg Vs E.Nastase
Acheter maintenant Wimbledon 1976 Final C.Evert Vs E.Goolagong 10.00€ Wimbledon 1976 Final C.Evert Vs E.Goolagong
Acheter maintenant Wimbledon 1976 Final Evert/Navratilova Vs King/Stove 10.00€ Wimbledon 1976 Final Evert/Navratilova Vs King/Stove
Acheter maintenant Wimbledon 1977 1/2 B.Borg Vs V.Gerulaitis 10.00€ Wimbledon 1977 1/2 B.Borg Vs V.Gerulaitis
Acheter maintenant Wimbledon 1977 1/2 J.Connors Vs J.McEnroe 10.00€ Wimbledon 1977 1/2 J.Connors Vs J.McEnroe
Acheter maintenant Wimbledon 1977 1/2 S.Barker Vs B.Stove 10.00€ Wimbledon 1977 1/2 S.Barker Vs B.Stove
Acheter maintenant Wimbledon 1977 Final B.Borg Vs J.Connors 10.00€ Wimbledon 1977 Final B.Borg Vs J.Connors
Acheter maintenant Wimbledon 1977 Final V.Wade Vs B.Stove 10.00€ Wimbledon 1977 Final V.Wade Vs B.Stove
Acheter maintenant Wimbledon 1978 1/2 B.Borg Vs T.Okker 10.00€ Wimbledon 1978 1/2 B.Borg Vs T.Okker
Acheter maintenant Wimbledon 1978 1/2 J.Connors Vs V.Gerulaitis 10.00€ Wimbledon 1978 1/2 J.Connors Vs V.Gerulaitis
Acheter maintenant Wimbledon 1978 Final B.Borg Vs J.Connors 10.00€ Wimbledon 1978 Final B.Borg Vs J.Connors
Acheter maintenant Wimbledon 1978 Final Doubles Hewitt/McMillan Vs McEnroe/Fleming 10.00€ Wimbledon 1978 Final Doubles Hewitt/McMillan Vs McEnroe/Fleming
Acheter maintenant Wimbledon 1978 Final M.Navratilova Vs C.Evert 10.00€ Wimbledon 1978 Final M.Navratilova Vs C.Evert
Acheter maintenant Wimbledon 1979 1/2 B.Borg Vs J.Connors 10.00€ Wimbledon 1979 1/2 B.Borg Vs J.Connors
Acheter maintenant Wimbledon 1979 1/2 R.Tanner Vs P.Dupre 10.00€ Wimbledon 1979 1/2 R.Tanner Vs P.Dupre
Acheter maintenant Wimbledon 1979 Final B.Borg Vs R.Tanner 10.00€ Wimbledon 1979 Final B.Borg Vs R.Tanner
Acheter maintenant Wimbledon 1979 Final M.Navratilova Vs C.Evert 10.00€ Wimbledon 1979 Final M.Navratilova Vs C.Evert
Acheter maintenant Wimbledon 1980 1/2 B.Borg Vs B.Gottfried 10.00€ Wimbledon 1980 1/2 B.Borg Vs B.Gottfried
Acheter maintenant Wimbledon 1980 1/2 J.McEnroe Vs J.Connors 10.00€ Wimbledon 1980 1/2 J.McEnroe Vs J.Connors
Acheter maintenant Wimbledon 1980 1/4 B.Borg Vs G.Mayer 10.00€ Wimbledon 1980 1/4 B.Borg Vs G.Mayer
Acheter maintenant Wimbledon 1980 1/4 J.Connors Vs R.Tanner 10.00€ Wimbledon 1980 1/4 J.Connors Vs R.Tanner
Acheter maintenant Wimbledon 1980 1R's B.Borg Vs I.El-Shafei 10.00€ Wimbledon 1980 1R's B.Borg Vs I.El-Shafei
Acheter maintenant Wimbledon 1980 2R's A.Panatta Vs C.Barazzutti 10.00€ Wimbledon 1980 2R's A.Panatta Vs C.Barazzutti
Acheter maintenant Wimbledon 1980 2R's E.Nastase Vs D.Stockton 10.00€ Wimbledon 1980 2R's E.Nastase Vs D.Stockton
Acheter maintenant Wimbledon 1980 2R's V.Pecci Vs J.Kodes 10.00€ Wimbledon 1980 2R's V.Pecci Vs J.Kodes
Acheter maintenant Wimbledon 1980 3R's J.Connors Vs H.Gunthardt 10.00€ Wimbledon 1980 3R's J.Connors Vs H.Gunthardt
Acheter maintenant Wimbledon 1980 4R's W.Fibak Vs V.Gerulaitis 10.00€ Wimbledon 1980 4R's W.Fibak Vs V.Gerulaitis
Acheter maintenant Wimbledon 1980 Final J.McEnroe Vs B.Borg 10.00€ Wimbledon 1980 Final J.McEnroe Vs B.Borg
Acheter maintenant Wimbledon 1981 1/2 B.Borg Vs J.Connors 10.00€ Wimbledon 1981 1/2 B.Borg Vs J.Connors
Acheter maintenant Wimbledon 1981 1/2 J.McEnroe Vs R.Frawley 10.00€ Wimbledon 1981 1/2 J.McEnroe Vs R.Frawley
Acheter maintenant Wimbledon 1981 1/4 J.Connors Vs V.Amritaj 10.00€ Wimbledon 1981 1/4 J.Connors Vs V.Amritaj
Acheter maintenant Wimbledon 1981 1/4 J.McEnroe Vs J.Kriek 10.00€ Wimbledon 1981 1/4 J.McEnroe Vs J.Kriek
Acheter maintenant Wimbledon 1981 1R's J.Connors Vs D.Stockton 10.00€ Wimbledon 1981 1R's J.Connors Vs D.Stockton
Acheter maintenant Wimbledon 1981 1R's M.Edmonson Vs G.Vilas 10.00€ Wimbledon 1981 1R's M.Edmonson Vs G.Vilas
Acheter maintenant Wimbledon 1981 2R's JL.Clerc Vs J.Lloyd 10.00€ Wimbledon 1981 2R's JL.Clerc Vs J.Lloyd
Acheter maintenant Wimbledon 1981 4R's B.Borg Vs V.Gerulaitis 10.00€ Wimbledon 1981 4R's B.Borg Vs V.Gerulaitis
Acheter maintenant Wimbledon 1981 Final B.Borg Vs J.McEnroe 10.00€ Wimbledon 1981 Final B.Borg Vs J.McEnroe
Acheter maintenant Wimbledon 1982 1/2 J.Connors Vs M.Edmondson 10.00€ Wimbledon 1982 1/2 J.Connors Vs M.Edmondson
Acheter maintenant Wimbledon 1982 1/4 J.McEnroe Vs J.Kriek 10.00€ Wimbledon 1982 1/4 J.McEnroe Vs J.Kriek
Acheter maintenant Wimbledon 1982 1R's J.McEnroe Vs V.Winitsky 10.00€ Wimbledon 1982 1R's J.McEnroe Vs V.Winitsky
Acheter maintenant Wimbledon 1982 2R's J.Connors Vs J.Alexander 10.00€ Wimbledon 1982 2R's J.Connors Vs J.Alexander
Acheter maintenant Wimbledon 1982 3R's J.McEnroe Vs L.Bourne 10.00€ Wimbledon 1982 3R's J.McEnroe Vs L.Bourne
Acheter maintenant Wimbledon 1982 4R's V.Gerulaitis Vs R.Tanner 10.00€ Wimbledon 1982 4R's V.Gerulaitis Vs R.Tanner
Acheter maintenant Wimbledon 1982 Final J.Connors Vs J.McEnroe 10.00€ Wimbledon 1982 Final J.Connors Vs J.McEnroe
Acheter maintenant Wimbledon 1983 1/2 C.Lewis Vs K.Curren 10.00€ Wimbledon 1983 1/2 C.Lewis Vs K.Curren
Acheter maintenant Wimbledon 1983 1/2 J.McEnroe Vs I.Lendl 10.00€ Wimbledon 1983 1/2 J.McEnroe Vs I.Lendl
Acheter maintenant Wimbledon 1983 1/4 I.lendl Vs R.Tanner 10.00€ Wimbledon 1983 1/4 I.lendl Vs R.Tanner
Acheter maintenant Wimbledon 1983 1/4 J.McEnroe Vs B.Scanlon 10.00€ Wimbledon 1983 1/4 J.McEnroe Vs B.Scanlon
Acheter maintenant Wimbledon 1983 1/4 K.Curren Vs T.Mayotte 10.00€ Wimbledon 1983 1/4 K.Curren Vs T.Mayotte
Acheter maintenant Wimbledon 1983 1/8 J.Connors Vs K.Curren 10.00€ Wimbledon 1983 1/8 J.Connors Vs K.Curren
Acheter maintenant Wimbledon 1983 1R's V.Gerulaitis Vs R.Krishnan 10.00€ Wimbledon 1983 1R's V.Gerulaitis Vs R.Krishnan
Acheter maintenant Wimbledon 1983 2R's J.McEnroe Vs F.Segarceanu 10.00€ Wimbledon 1983 2R's J.McEnroe Vs F.Segarceanu
Acheter maintenant Wimbledon 1983 3R's J.McEnroe Vs B.Gilbert 10.00€ Wimbledon 1983 3R's J.McEnroe Vs B.Gilbert
Acheter maintenant Wimbledon 1983 4R's J.McEnroe Vs B.Scanlon 10.00€ Wimbledon 1983 4R's J.McEnroe Vs B.Scanlon
Acheter maintenant Wimbledon 1983 4R's K.Curren Vs J.Connors 10.00€ Wimbledon 1983 4R's K.Curren Vs J.Connors
Acheter maintenant Wimbledon 1983 Final J.McEnroe Vs C.Lewis 10.00€ Wimbledon 1983 Final J.McEnroe Vs C.Lewis
Acheter maintenant Wimbledon 1984 1/2 C.Evert Vs H.Mandlikova 10.00€ Wimbledon 1984 1/2 C.Evert Vs H.Mandlikova
Acheter maintenant Wimbledon 1984 1/2 J.Connors Vs I.Lendl 10.00€ Wimbledon 1984 1/2 J.Connors Vs I.Lendl
Acheter maintenant Wimbledon 1984 1/2 J.McEnroe Vs P.Cash 10.00€ Wimbledon 1984 1/2 J.McEnroe Vs P.Cash
Acheter maintenant Wimbledon 1984 1/2 M.Navratilova Vs K.Jordan 10.00€ Wimbledon 1984 1/2 M.Navratilova Vs K.Jordan
Acheter maintenant Wimbledon 1984 1/4 H.Mandlikova Vs J.Durie 10.00€ Wimbledon 1984 1/4 H.Mandlikova Vs J.Durie
Acheter maintenant Wimbledon 1984 1/4 I.Lendl Vs T.Smid 10.00€ Wimbledon 1984 1/4 I.Lendl Vs T.Smid
Acheter maintenant Wimbledon 1984 1/4 J.Connors Vs P.Annacone 10.00€ Wimbledon 1984 1/4 J.Connors Vs P.Annacone
Acheter maintenant Wimbledon 1984 1/4 P.Cash Vs A.Gomez 10.00€ Wimbledon 1984 1/4 P.Cash Vs A.Gomez
Acheter maintenant Wimbledon 1984 2R's J.Connors Vs S.Simonsson 10.00€ Wimbledon 1984 2R's J.Connors Vs S.Simonsson
Acheter maintenant Wimbledon 1984 4R's I.Lendl Vs S.Davis 10.00€ Wimbledon 1984 4R's I.Lendl Vs S.Davis
Acheter maintenant Wimbledon 1984 4R's J.Durie Vs S.Graf 10.00€ Wimbledon 1984 4R's J.Durie Vs S.Graf
Acheter maintenant Wimbledon 1984 Final Doubles McEnroe/Fleming Vs Cash/McNamee 10.00€ Wimbledon 1984 Final Doubles McEnroe/Fleming Vs Cash/McNamee
Acheter maintenant Wimbledon 1984 Final J.McEnroe Vs J.Connors 10.00€ Wimbledon 1984 Final J.McEnroe Vs J.Connors
Acheter maintenant Wimbledon 1984 Final M.Navratilova Vs C.Evert 10.00€ Wimbledon 1984 Final M.Navratilova Vs C.Evert
Acheter maintenant Wimbledon 1985 - Boris Becker´s weg ins Finale 10.00€ Wimbledon 1985 - Boris Becker´s weg ins Finale
Acheter maintenant Wimbledon 1985 1/2 B.Becker Vs A.Jarryd 10.00€ Wimbledon 1985 1/2 B.Becker Vs A.Jarryd
Acheter maintenant Wimbledon 1985 1/2 C.Evert Vs K.Rinaldi 10.00€ Wimbledon 1985 1/2 C.Evert Vs K.Rinaldi
Acheter maintenant Wimbledon 1985 1/2 K.Curren Vs J.Connors 10.00€ Wimbledon 1985 1/2 K.Curren Vs J.Connors
Acheter maintenant Wimbledon 1985 1/2 M.Navratilova Vs Z.Garrison 10.00€ Wimbledon 1985 1/2 M.Navratilova Vs Z.Garrison
Acheter maintenant Wimbledon 1985 1/4 A.Jarryd Vs H.Gunthardt 10.00€ Wimbledon 1985 1/4 A.Jarryd Vs H.Gunthardt
Acheter maintenant Wimbledon 1985 1/4 B.Becker Vs H.Leconte 10.00€ Wimbledon 1985 1/4 B.Becker Vs H.Leconte
Acheter maintenant Wimbledon 1985 1/4 J.Connors vs R.Acuña 10.00€ Wimbledon 1985 1/4 J.Connors vs R.Acuña
Acheter maintenant Wimbledon 1985 1/4 J.McEnroe Vs K.Curren 10.00€ Wimbledon 1985 1/4 J.McEnroe Vs K.Curren
Acheter maintenant Wimbledon 1985 1R's M.Wilander Vs S.Zivojinovic 10.00€ Wimbledon 1985 1R's M.Wilander Vs S.Zivojinovic
Acheter maintenant Wimbledon 1985 3R's J.Connors Vs R.Krishnan 10.00€ Wimbledon 1985 3R's J.Connors Vs R.Krishnan
Acheter maintenant Wimbledon 1985 3R's J.Nystrom Vs B.Becker 10.00€ Wimbledon 1985 3R's J.Nystrom Vs B.Becker
Acheter maintenant Wimbledon 1985 3R's V.Amritraj Vs Y.Noah 10.00€ Wimbledon 1985 3R's V.Amritraj Vs Y.Noah
Acheter maintenant Wimbledon 1985 4R's I.Lendl Vs H.Leconte 10.00€ Wimbledon 1985 4R's I.Lendl Vs H.Leconte
Acheter maintenant Wimbledon 1985 4R's T.Mayotte Vs B.Becker 10.00€ Wimbledon 1985 4R's T.Mayotte Vs B.Becker
Acheter maintenant Wimbledon 1985 Final B.Becker Vs K.Curren 10.00€ Wimbledon 1985 Final B.Becker Vs K.Curren
Acheter maintenant Wimbledon 1985 Final C.Evert Vs M.Navratilova 10.00€ Wimbledon 1985 Final C.Evert Vs M.Navratilova
Acheter maintenant Wimbledon 1986 1/2 B.Becker Vs H.Leconte 10.00€ Wimbledon 1986 1/2 B.Becker Vs H.Leconte
Acheter maintenant Wimbledon 1986 1/2 H.Mandlikova Vs C.Evert 10.00€ Wimbledon 1986 1/2 H.Mandlikova Vs C.Evert
Acheter maintenant Wimbledon 1986 1/2 I.Lendl Vs S.Zivojinovic 10.00€ Wimbledon 1986 1/2 I.Lendl Vs S.Zivojinovic
Acheter maintenant Wimbledon 1986 1/2 M.Navratilova Vs G.Sabatini 10.00€ Wimbledon 1986 1/2 M.Navratilova Vs G.Sabatini
Acheter maintenant Wimbledon 1986 1/4 B.Becker Vs M.Mecir 10.00€ Wimbledon 1986 1/4 B.Becker Vs M.Mecir
Acheter maintenant Wimbledon 1986 1/4 H.Leconte Vs P.Cash 10.00€ Wimbledon 1986 1/4 H.Leconte Vs P.Cash
Acheter maintenant Wimbledon 1986 1/4 H.Mandlikova Vs L.McNeil 10.00€ Wimbledon 1986 1/4 H.Mandlikova Vs L.McNeil
Acheter maintenant Wimbledon 1986 1/8 P.Cash Vs M.Wilander 10.00€ Wimbledon 1986 1/8 P.Cash Vs M.Wilander
Acheter maintenant Wimbledon 1986 1R's B.Becker Vs E.Bengoechea 10.00€ Wimbledon 1986 1R's B.Becker Vs E.Bengoechea
Acheter maintenant Wimbledon 1986 1R's C.Jolissaint Vs G.Sabatini 10.00€ Wimbledon 1986 1R's C.Jolissaint Vs G.Sabatini
Acheter maintenant Wimbledon 1986 1R's P.Cash Vs G.Vilas 10.00€ Wimbledon 1986 1R's P.Cash Vs G.Vilas
Acheter maintenant Wimbledon 1986 2R's B.Becker Vs E.Bengoechea 10.00€ Wimbledon 1986 2R's B.Becker Vs E.Bengoechea
Acheter maintenant Wimbledon 1986 2R's C.Kohde-Kilsch Vs A.Moulton 10.00€ Wimbledon 1986 2R's C.Kohde-Kilsch Vs A.Moulton
Acheter maintenant Wimbledon 1986 2R's M.Wilander Vs A.Castle 10.00€ Wimbledon 1986 2R's M.Wilander Vs A.Castle
Acheter maintenant Wimbledon 1986 2R's P.Annacone Vs S.Edberg 10.00€ Wimbledon 1986 2R's P.Annacone Vs S.Edberg
Acheter maintenant Wimbledon 1986 3R's D.Balestrat Vs J.Durie 10.00€ Wimbledon 1986 3R's D.Balestrat Vs J.Durie
Acheter maintenant Wimbledon 1986 4R's B.Becker Vs M.Pernfors 10.00€ Wimbledon 1986 4R's B.Becker Vs M.Pernfors
Acheter maintenant Wimbledon 1986 4R's I.Lendl Vs M.Anger 10.00€ Wimbledon 1986 4R's I.Lendl Vs M.Anger
Acheter maintenant Wimbledon 1986 4R's M.Navratilova Vs I.Demongeot 10.00€ Wimbledon 1986 4R's M.Navratilova Vs I.Demongeot
Acheter maintenant Wimbledon 1986 4R's P.Cash Vs M.Wilander 10.00€ Wimbledon 1986 4R's P.Cash Vs M.Wilander
Acheter maintenant Wimbledon 1986 Final B.Becker Vs I.Lendl 10.00€ Wimbledon 1986 Final B.Becker Vs I.Lendl

Pages de résultat :  1  2  3  4  5 ...  [Suiv >>]  Afficher 1 à 140 (sur 2734 produits)
Recherche rapide
 
Trouver le matche(s) que vous recherchez.
"Exemple: Federer ou Nadal 2005 ou Wimbledon 2015.."
Recherche avancée
vide
Langues
English French German Japanese